Skip to main content
Aktuality

Recenze knihy Příběh Prahy 14

Od 7. 6. 202230 června, 2022Žádné komentáře

Pod tímto názvem se skrývá exkurz do historie a současnosti Kyjí, Hloubětína, Jahodnice,
Hostavic a Černého Mostu. Ačkoli je „čtrnáctka“ jednou z nejmladších městských částí v metropoli
(coby správní celek existuje od roku 1995), její území lidé osídlili už v pozdní době kamenné. Do
novověkých dějin pak dnešní Praha 14 vstoupila bitvou u Štěrbohol, kde se císařská vojska střetla
s pruským protivníkem. O těchto i o dalších zajímavostech se dočtete v nové publikaci, která
doplňuje dřívější práce o severovýchodních oblastech Prahy.
Novinka nabízí širokou škálu témat. Autoři představují Prahu 14 jako místo s bohatou tradicí
spolkového a kulturního života i jako dějiště sportovních klání. Nezapomínají ani na historii
pohostinství nebo průmyslových podniků. Zaslouženou pozornost věnují také sochařské výzdobě
ulic a parků, zvláště té z poválečných dekád. Fanoušky hromadné dopravy určitě potěší příspěvek
o tratích tramvají a metra, příznivce aviatiky zase stručný popis zkušebních letů probíhajících v
sousedství předválečné Prahy. Pro mnohé Pražany bude překvapením, kde stával a jak získal
svoji barvu onen černý most, podle kterého dostala přilehlá sídliště své jméno. Na stránkách knihy
se stejně jako ve skutečné Praze 14 potkávají události velkých dějin s chvílemi všedního života.
Líčení dramatických okamžiků 2. světové války tak střídají stati o těžbě nerostných surovin nebo o
školství.
Příběh Prahy 14 by nebyl úplný bez spousty fotografií, kterými přispěly archivy i místní sběratelé a
pamětníci. Přijměme tedy pozvání na statky a do chalup starých Kyjí, kam pitnou vodu z Prahy
dovážel povoz, mezi panelové novostavby 80. a 90. let 20. století či na předrevoluční silnice
zaplněné embéčky a trabanty. A aby se z návštěvy “čtrnáctky” nestala jen sentimentální procházka
po černobílých snímcích, máme tu i několik tipů na skutečné výlety. Vydejme se do kostela sv. Jiří
v Hloubětíně, ke Staré hospodě, kde nocoval císař Josef II. a k nedaleké skále zvané Pražský
zlom. Prostou krásu románského umění zpřítomňuje kostel sv. Bartoloměje, kterým se dodnes
pyšní Kyje. Výletníci sportovního založení jistě ocení rozhlednu Doubravka – novodobou dominantu
Prahy 14.
Kniha není určena pouze patriotům hrdě se hlásícím k severovýchodnímu pražskému obvodu.
Soubor statí se může pro příznivce historie a místopisu stát podnětem k objevování méně
známých končin hlavního města. Tvůrcům publikace a jejich spolupracovníkům vděčíme za
mnohovrstevnatý úvod do starších i nedávných dějin několika čtvrtí nebo, lépe řečeno, historických
obcí připojených ku Praze. Pochvalu zasluhuje také přehledná a jednoduchá grafická úprava, která
volbou fontů a technicistním číslováním kapitol odkazuje k prostředí čerstvě dokončených sídlišť.
Trefně jsou zvoleny rovněž úvodní citáty z knihy Teorie spolehlivosti básníka Ivana Diviše, který
v 60. letech 20. století bydlel v Hloubětíně.
Příběh čtrnácté městské části není zdaleka u konce. Třeba se splní některé z vizí, které nám
pisatelé předkládají v průběhu čtení a zejména v předposlední kapitole nazvané Budoucnost.
Časem se možná dočkáme modernizace terminálu na Černém Mostě či novostavby kostela s

organicky rozevlátou dvojicí věží. Knihu tak uzavírá nevyřčená výzva pro amatérské i profesionální
badatele a dokumentaristy, aby v tvorbě příběhu pokračovali.
Štěpán Havlíček, Městská knihovna v Praze

  1. 6. 2022