Skip to main content
Aktuality

Recenze knihy Příběh Prahy 14

Od 7. 6. 20225 listopadu, 2023Žádné komentáře

Pod tímto názvem se skrývá exkurz do historie a současnosti Kyjí, Hloubětína, Jahodnice, Hostavic a Černého Mostu. Ačkoli je „čtrnáctka“ jednou z nejmladších městských částí v metropoli (coby správní celek existuje od roku 1995), její území lidé osídlili už v pozdní době kamenné. Do novověkých dějin pak dnešní Praha 14 vstoupila bitvou u Štěrbohol, kde se císařská vojska střetla s pruským protivníkem. O těchto i o dalších zajímavostech se dočtete v nové publikaci, která doplňuje dřívější práce o severovýchodních oblastech Prahy.
Novinka nabízí širokou škálu témat. Autoři představují Prahu 14 jako místo s bohatou tradicí spolkového a kulturního života i jako dějiště sportovních klání. Nezapomínají ani na historii pohostinství nebo průmyslových podniků. Zaslouženou pozornost věnují také sochařské výzdobě ulic a parků, zvláště té z poválečných dekád. Fanoušky hromadné dopravy určitě potěší příspěvek
o tratích tramvají a metra, příznivce aviatiky zase stručný popis zkušebních  letů probíhajících v sousedství předválečné Prahy. Pro mnohé Pražany bude překvapením, kde stával a jak získal svoji barvu onen černý most, podle kterého dostala přilehlá sídliště své jméno.

Na stránkách knihy se stejně jako ve skutečné Praze 14 potkávají události velkých dějin s chvílemi všedního života. Líčení dramatických okamžiků 2. světové války tak střídají stati o těžbě nerostných surovin nebo o
školství.

Příběh Prahy 14 by nebyl úplný bez spousty fotografií, kterými přispěly archivy i místní sběratelé a pamětníci. Přijměme tedy pozvání na statky a do chalup starých Kyjí, kam pitnou vodu z Prahy dovážel povoz, mezi panelové novostavby 80. a 90. let 20. století či na předrevoluční silnice zaplněné embéčky a trabanty. A aby se z návštěvy “čtrnáctky” nestala jen sentimentální procházka po černobílých snímcích, máme tu i několik tipů na skutečné výlety.

Vydejme se do kostela sv. Jiří v Hloubětíně, ke Staré hospodě, kde nocoval císař Josef II. a k nedaleké skále zvané Pražský zlom. Prostou krásu románského umění zpřítomňuje kostel sv. Bartoloměje, kterým se dodnes
pyšní Kyje. Výletníci sportovního založení jistě ocení rozhlednu Doubravka – novodobou dominantu Prahy 14.
Kniha není určena pouze patriotům hrdě se hlásícím k  severovýchodnímu pražskému obvodu. Soubor statí se může pro příznivce historie a místopisu stát podnětem k objevování méně
známých končin hlavního města.

Tvůrcům publikace a jejich spolupracovníkům vděčíme za mnohovrstevnatý úvod do starších i nedávných dějin několika čtvrtí nebo, lépe řečeno, historických obcí připojených ku Praze. Pochvalu zasluhuje také přehledná a jednoduchá grafická úprava, která volbou fontů a technicistním číslováním kapitol odkazuje k prostředí čerstvě dokončených sídlišť.

Trefně jsou zvoleny rovněž úvodní citáty z knihy Teorie spolehlivosti básníka Ivana Diviše, který v 60. letech 20. století bydlel v Hloubětíně.

Příběh čtrnácté městské části není zdaleka u konce. Třeba se splní některé z vizí, které nám pisatelé předkládají v průběhu čtení a zejména v předposlední kapitole nazvané Budoucnost. Časem se možná dočkáme modernizace terminálu na Černém Mostě či novostavby kostela s organicky rozevlátou dvojicí věží. Knihu tak uzavírá nevyřčená výzva pro amatérské i profesionální
badatele a dokumentaristy, aby v tvorbě příběhu pokračovali.

Štěpán Havlíček, Městská knihovna v Praze

7. 6. 2022

 

 

Close Menu